Kumulatívne riziká koronárnej choroby, mozgovej porážky, pľúcnej ambólie, invazívneho nádoru v štúdii WHI (svetlá krivka) sú vyššie, ako pre placebo a na základe týchto údajov bola štúdia zastavená a dlhodobá hormonálna substitučná liečba nie je odporúčaná. (Riziko zlomeniny krčka stehennej kosti vďaka prevencii osteoporózy kleslo, rovnako ako výskyt rakoviny hrubého čreva.)