Glybera je lék pro pacienty s poškozeným genem pro enzym lipoproteinovou lipázu, který se nachází na 8. chromozómu. (Kredit: GeneCard)