Cytosin - pyrimidinová stavební jednotka nukleové kyseliny. Ve šroubovici DNA vytváří komplementární pár s guaninem. Pořadí bází určuje geny.