Rozšíření vrabce domácího. Tmavozelenou barvou jsou vyznačena místa jeho původního výskytu, světlejším odstínem lokality, kde je introdukovaným druhem. (Kredit: U. N. Glutz von Blotzheim, K. M. Bauer: Handbuch der Vögel Mitteleuropas, AULA-Verlag 1997; ISBN 3-923527-00-4)