Vrabec toho z městského způsobu života od nás odkoukal možná víc, než jen vybírat odpadky. Stal se agresivní a zmocňuje se hnízd jiných druhů ptáků, zvláště pak jiřiček, rorýsů,...