Zážeh při prvním zkušebním skoku. Zdroj: http://3.bp.blogspot.com