Pomocí huffmanova algoritmu se klasické bajty převádí do zápisu pomocí sledu bází. Syntetická DNA ale s životem a přirozeností nemá nic společného. Je jen mediem k uložení dat.