Salamandra robotica II se předvádí na Innorobo 2013.