Graf úspěšnosti klonování. Po počátečních problémech, kdy se výsledky pohybovaly okolo 4 % se situace zlepšila a i u 25. generace se drží nad hladinou 20 %.