Schema somatického klonování. Při něm přichází k dobru již jednou „jetá“ DNA od těch, kteří si na tom světě už něco užili.