Obrázek poskytnutý University of Toronto, ukazuje průřez jednou z dobře zachovaných stehenních kostiček. Nádech do fialova způsobuje použitý lambda filtr, který poskytuje lepší kontrast ploch výbrusu. Dobře patrné jsou i detaily: voštinová struktura, zárodečná tkáň kosti s velkými otvory v nichž vedly cévy, menší komůrky pro buňky mající na starosti růst kosti (osteoblasty a osteoklasty), i pozůstatky dalších měkkých tkání. Střední část - medulární dutina, je vyplněna krystaly. Ty jsou artefaktem, který se zde vytvořily v průběhu fossilizace.