Dinosauřích vejce byla nalezena na více než dvou stech místech po celém světě. Všechny nálezy svědčí ale o tom, že i giganti se líhnuli z poměrně malých vajíček a začínali svůj život jako drobná stvoření. Asi proto, že čím větší vejce, tím pevnější skořápka a tím horší prostup kyslíku a také obtížnější se z takového vězení vymanit. Rekonstrukce vzhledu embrya teropoda therizinosaura podle dochované fosílie. Ilustrace Pavla Říhy, licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0, převzato z anglické verze Wikipedie.