Metoda Kosmase a Damiána vyžadovala, aby orgán určený k transplantaci vyrostl na mouřenínovi. Dnes ho nahradí tiskárna. Nedostižné na technice svatých z třetího století ještě asi dlouho bude, aby se nemocný po zákroku probudil a začal chodit bez bolestí. (Kredit: Fernand del Rincón, 16. století)