Energetické spektrum pozitronů vznikajících v detektoru pro klasické supernovy spočtené Lawrence-Livermore modelem (LL) a Modelem Thomsona, Burrowse a Pinta (TBM) a pro temnou (nepovedenou) supernovu (Dark). Jedná se o případ supernovy ve vzdálenosti 1 Mpc (3,26 milionů světelných let) a detektor o efektivní hmotnosti jeden milión tun (zdroj S. Böser et al: arXiv:1304.2553v1)