Zdeňka Babíková začínala s vědou v Ústavu zelinářství a květinářství na Zahradnické fakultě Mendelovy university a její první práce se týkala biologické ochrany zelí. Nyní je první autorkou publikace z níž čerpal tento článek. U jejího jména jsou adresy tří výzkumných institucí: University of Aberdeen, James Hutton Institute, Cragiebuckler a Rothamsted Research, Harpenden, Hertfordshire, UK. K úspěšnému rozletu blahopřejeme.