Zvýšenie telesnej teploty zariadi termoregulačné centrum v hypotalame. (Kredit: Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Hypothalamus )