Srovnání Sluneční soustavy a planetárního systému Kepler 62 se dvěma planetami jen o trochu většími než Země v obyvatelné zóně okolo mateřské hvězdy (zdroj NASA).