Srovnání rozměrů planet objevených Keplerem, které se velikostí blíží Zemi a jsou v obyvatelné zóně své mateřské hvězdy. Zleva doprava Kepler-22b, Kepler-69c, Kepler-62e, Kepler-62f a Země. Kromě Země je vzhled planety pouze uměleckou fantazií. (Zdroj NASA).