Systém, zajišťující seismickou odolnost, na kterém bude posazena budova se samotným tokamakem ITER. Stav z dubna 2012. (Zdroj ITER).