První dokončená budova je určená pro sestavování a testování cívek největších supravodivých magnetů, které se budou na tokamaku ITER využívat (zdroj ITER).