Transportní zařízení, které bude sloužit pro manipulaci s cívkami velkých supravodivých magnetů při jejich sestavování a testování (zdroj ITER).