V japonském Rokkashu začala instalace prototypu lineárního urychlovače deuteronů pro zařízení IFMIF (zdroj ITER/IFMIF).