Kompletní mobilní jednotka FDHS. Kredit: ECBC/ US Army.