Ani vícevrstevné sklo nemusí být k zahození. Kredit: Hans Bernhard, Wikimedia Commons.