Srovnání velikosti pohonných jednotek mikroiotového motoru s mincí.