GRAF 1: V srpnu a září 1987 Američané z Antarctic Airborne Ozone Experiment (AAOE) naměřili, že koncentrace ozónu a koncentrace chloru kolísá v atmosféře ruku v ruce. Korelace ale nedokazuje, co je příčinou. (Anderson a kol. 1989)