Elektrický proud procházející tranzistorem převádí plátek křemíku. V úsporném tranzistoru je sevřený mezi dvě vrstvy piezoelektrického materiálu (znázorněno červeně). Křemík je modře. Kredit: University of Twente