Kaldera Yellowstone. Kredit: Kbh3rd, Wikimedia Commons.