Zařízení para-benzochinononovou kladnou elektrodou připravené do testu. (Kredit: Saraf Nawar a kol., Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 1491)