Lai-Sheng Wang, profesor chemie na at Brown University: „Ještě ho nemáme, ale výpočty svědčí o tom, že tkovou strukturu lze vyrobit. (Kredit BU)