Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. přednáší biotechnologii živočichů na České zemědělské universitě v Praze a ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. se zabývá reprodukční biologií.