Vyspárování kamenů betonem vedlo k zadržování vody.