Octomilka obecná. Vědci jim říkají vinné mušky. Při optimální teplotě trvá jejich vývojový cyklus 8-10 dní. Z vajíček se larvy líhnou do 24 hodin, za 4 dny se zakuklí a za další 4 dny se již líhnou dospělci. Pro vysokou „obrátkovost“ jsou oblíbeným modelovým organismem populačních genetiků. Kredit: André Karwath, Wikipedia