Tvářemi vyjádřená variabilita pohlaví a původu. Vlevo evropský vliv, vpravo africký. Muži nahoře a ženy dole. (Kredit: Shriver, Claes, Penn State University)