Obrázek 1: Zeleně svítící ubiquitin označuje poškozenou spermii již v nadvarleti. Ubiquitin tady slouží jako políček do tváře, díky kterému jsme schopní spermii poznat jako vadnou ještě před tím, než se pokusí oplodnit ovulovaný oocyt. Vedle polyubiquitinované spermie můžeme na obrázku vidět další tři neubiquitinované. Magnetem vylepšená inseminační dávka by ubiquitinované spermie obsahovat vůbec neměla a tak by měla úplně eliminovat šance ubiquitinovaných outsiderů na oplození. Zdroj: Šutovský et Kennedy, 2011.