Obr. 3 Schematický náčrtek pravděpodobné lokality budoucího kruhového urychlovače FCC a jedné z variant, kdy LHC slouží jako předurychlovač (injektor)