Lineární urychlovač SLAC. Kredit: Brad Plummer, Wikimedia Commons.