Robert C. Atkins, zemřel v roce 2003 po úrazu hlavy.