Niagarské vodopády. Vše začalo v poslední době ledové, před 12 000 lety. Voda z Velkých jezer stékala dolů. Ovšem v té době byly o celé 2 km níže po proudu řeky. Svou silou Niagara omývala břehy, a tím i každým rokem brala v průměru 1 m z podloží skal. V současné době se proces zpomalil asi na 4 cm ročně.