GRAF 3: Protichůdný teplotní vývoj jižního a severního pólu nejlépe vidíme na grafech, ze kterých je odfiltrován dlouhodobý trend (za který může nárůst sluneční aktivity a další vlivy). Červeně Antarktida. Modře Arktida. Vysoce koreluje s dekádovou oscilací oceánů AMO. (Chýlek 2010)