Protonový synchrotron v laboratoři CERN připravuje protony jak pro další urychlení v urychlovači SPS před vstříknutím do urychlovače LHC, tak i k produkci antiprotonů pro antiprotonový zpomalovač (zdroj CERN).