Schéma rozpadu jednoho z nově objevených baryonů obsahujících kvark b (složení u, s, b) pozorovaných experimentem CMS na urychlovači LHC (zdroj CMS, CERN).