Obrázek základního oktetu baryonů tvořených z kvarků u, s a d v základním stavu (jejich vzájemný orbitální moment je 0) a s opačnou orientací projekce spinu, celkový spin baryonu J tak je 1/2. Veličina Tz je izospin, S podivnost a Q náboj.