Baryony, u kterých jsou kvarky v základním stavu, které jsou tvořeny čtyřmi kvarky u, d, s a c. Spodní základny třírozměrných schémat baryonů se spinem 3/2 (a) a se spinem 1/2 (b) tvoří již ukázaný oktuplet a dekuplet. (Zdroj PDG).