Tabulka vlastností šestice kvarků ve Standardním modelu (Používá se taková konvence, že vůně kvarku (Tz, S, C, B, T) má stejné znaménko jako jeho elektrický náboj. Tato konvence vede k tomu, že každý nabitý mezon má stejné znaménko náboje a vůně.