Závislost mezi vazbou částice a higgse na hmotnosti částice, jak byla zjištěna z dat experimentu CMS. Nejtěžší je t kvar, pak následují W a Z bosony a b kvark s tau leptonem. (Zdroj CMS).