Částice X(3872) může mít klasické vysvětlení, ale může jít i o exotický systém, buď o mezonovou molekulu nebo tetrakvark (zdroj CMS, CERN).