V současné době probíhá vylepšování urychlovače LHC a jeho příprava na urychlování protonů na téměř dvojnásobnou energii a mnohem vyšší intenzity. Vylepšují se i jednotlivé experimenty. (Zdroj CERN).