Vakuová komora zařízení ISR, ve kterém se poprvé dařilo srážet protony s protony a později protony s antiprotony (zdroj CERN).