Protilátky podaného léku se navážou na membránový protein PD-1 a zabrání T lymfocytům ve spouštění jejich naprogramované smrti. (Kredit: Pacific Northwest National Laboratory, Flickr. CC BY-NC-SA 2.0)